Nancy Huisman

Freelance communicatieadviseur   & tekstschrijver


Programma Modernisering Kustwacht 

De Kustwacht - een interdepartementaal samenwerkingsverband tussen vijf ministeries - staat voor een periode van ingrijpende modernisering.In de Visie 2020 van de Kustwacht staat Informatie Gestuurd Opereren (IGO) centraal, waardoor de Kustwacht effectiever en efficiënter kan opereren. Het Programma Modernisering heeft de volgende hoofdpunten: versterken informatiepositie Kustwacht en inrichting Maritiem Operatie Centrum (MOC), aanpassen van de varende middelen en borgen van de continuïteit van de luchtsurveillance.


Modernisering brengt met zich mee dat werk op een andere manier moeten worden opgepakt. Dat vergt van alle betrokkenen inzet, bewustwording en gedragsverandering. Dat geldt voor individuele medewerkers, maar ook voor samenwerkingsverbanden. Dit is een complex proces, waarbij communicatie van groot belang is. 


Ik ben door Rijkswaterstaat ingehuurd als senior communicatieadviseur voor strategie, advies en uitvoering rond dit complexe verandertraject. Mijn taken zijn onder meer: het opstellen van een strategisch communicatieplan, afstemmen van de communicatiestromen met de betrokken ministeries en diensten, het adviseren van de HID en het programmateam over communicatie met stakeholders, het faciliteren van interdepartementale besluitvorming door het organiseren van stakeholdersbijeenkomsten, consultatiesessies en klankbordgroepen, het opbouwen van een netwerk met communicatieadviseurs van de betrokken ministeries, het ontwikkelen van maatwerk communicatiemiddelen voor interactie met diverse doelgroepen en het zorgen voor draagvlak voor de nieuwe manier van werken.