Nancy Huisman

Freelance communicatieadviseur   & tekstschrijver

| 01-08-2022 | Nieuwe opdracht Ministerie van Defensie/Maritieme IT

Vanaf 1 augustus 2022 start Nancy met een nieuwe opdracht bij de afdeling Maritieme IT van JIVC, het IT-bedrijf van het ministerie van Defensie. Zij gaat hier als senior communicatieadviseur aan de slag voor het project Maritiem Operatie Centrum (MOC) Kustwacht. Ook wordt zij de secretaris van de interdepartementale stuurgroep en klankbordgroep van dit project. Hiernaast gaat Nancy samen met de coördinator omgevingsmanagement werken aan het op de kaart zetten van omgevingsmanagement binnen JIVC en begeleidt zij de redactie van de nieuwsbrief Maritieme IT.


Nieuwe projectfase 

Het project MOC nadert de afronding van een belangrijke mijlpaal: de oplevering van de eerste release van de nieuwe ICT voor de Kustwacht. De volgende fase van het project is de doorontwikkeling van de ICT-systemen en de omschakeling naar meer Informatie Gestuurd Optreden. Onder aansturing van een nieuwe projectleider en in nauwe samenwerking met de omgevingsmanager, gaat Nancy aan de slag met is de communicatie rond dit verandertraject. 


Secretaris stuurgroep en klankbordgroep

Naast senior communicatieadviseur is Nancy ook secretaris van de interdepartementale stuurgroep en klankbordgroep MOC KW. Vanuit deze rol  ondersteunt zij de projectmanager en de omgevingsmanager bij de voorbereiding van de agenda en het ambtelijk vooroverleg. Ook zorgt zij voor het schrijven en redigeren van interdepartementale beleidsnota's, dashboards en verslagen en het organiseren van online interdepartementale bijeenkomsten.


Omgevingsmanagement

Verder ondersteunt Nancy als communicatiedeskundige diverse communicatieactiviteiten van de afdeling Maritieme IT, zoals het redigeren en vormgeven van de nieuwsbrief. Verder werkt zij met de coördinator omgevingsmanagement aan het op de kaart zetten van omgevingsmanagement binnen JIVC.